Wie zijn die professionals?

Om misverstanden te voorkomen, professionals zijn voor ons directeuren, managers, teamleiders én medewerkers die in hun werk zelfstandig keuzes maken, in het besef dat die keuzes verschil maken in de effectiviteit en de efficiency van de organisatie.