Publicaties

Artikelen

 • Voorkom de perfecte fout! Het veranderen van werkgewoontes.

  Veranderingen in organisaties vereisen doorgaans ook verandering van werkgedrag. Vaak is de verzuchting dat gedrag en houding achterblijven. “We hadden de verandering goed op orde; alles was duidelijk. Maar de mensen bleven volharden in hun oude gedrag.” Hoe de aanpak moet zijn om tot verandering van gedrag en houding te komen, is allerminst duidelijk. De literatuur over weerstand tegen verandering is buitengewoon omvangrijk. Maar bestaande manieren van werken, routines en werkgewoontes blijken taai. Change Support biedt een alternatief.

 • Lean… en dan? Professionaliseer op verstoringen!

  Lean helpt organisaties en bedrijven hun werkproces beter te beheersen. Desondanks blijven er zich structureel verstoringen voordoen. Wanneer organisaties en bedrijven er onvoldoende in slagen om te professionaliseren op die verstoringen, is dat een afbreukrisico voor hun bestaansrecht. Wanneer zij daar wel in slagen, dan creëren zij voor hun klanten een enorme toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen. Daarmee stellen zij hun bestaansrecht zeker.
 • Integriteit moet je voelen!

  Integriteit begint niet bij misbruik of bij een overtreding. Integriteit begint bij normen en waarden. Integriteit is een uiting van professionaliteit. Het begin van integriteit is: jezelf, je vakmanschap, je klant én je organisatie serieus nemen en daar professioneel mee omgaan.
 • Geef professionals hun werk terug!

  Organisaties investeren bovenal in systematisering en uniformering. De rol van de professional dreigt gemarginaliseerd te raken. Er is steeds minder ruimte voor professionele afwegingen. Professionals raken zo hun werk kwijt. Een pleidooi en handvatten om professionals hun werk terug te geven.

 • Time-out!

  Medewerkers van het NS regelcentrum hadden moeite om bij stevige verstoringen hun werkzaamheden voldoende op elkaar af te stemmen. Samen hebben we een aanpak ontwikkeld met als leidraad: “Kies een situatie die door leren gekeerd kan worden en waardoor een krachtige verandering ontstaat!” Daarmee is een directe koppeling gelegd tussen leren (persoonlijke ontwikkeling) en verbetering van de werkpraktijk (organisatieontwikkeling).

Blogs