Missie en visie

De missie van Werkwijzen is om te zorgen dat werken werkt. Werkwijzen wil dat professionals in hun werk tot hun recht komen en daarmee bijdragen aan het bestaansrecht, de effectiviteit en de efficiency van de organisatie.

De visie van Werkwijzen op organisatieontwikkeling en professionalisering.
Professionals spelen een sleutelrol in het succes van organisaties. Het werk dat zij doen en de keuzes die zij maken, zijn medebepalend voor dat succes. De toenemende complexiteit van de omgeving en de steeds hogere eisen die aan organisaties gesteld worden, vragen om voortdurende professionalisering. Professionals moeten in hun werk steeds afwegingen maken, terwijl ze de balans bewaken tussen de inzet van hun deskundigheid, hun klantgerichtheid én hun zorg voor de continuïteit van de organisatie. Zo creëren zij toegevoegde waarde voor de organisatie.

Van professionals vraagt dat om:

    • Begrip van het bestaansrecht van de organisatie.
    • Besef van de rol die zij daarin spelen.
    • Het vermogen dat te vertalen naar professioneel werkgedrag.
    • Dat professioneel werkgedrag keer op keer te laten zien.

Van organisaties vraagt dat een visie op de rol van professionals in hun bedrijfsproces. Moeten zij de gaten dichtlopen van complexe procedures die maar niet sluitend willen worden? Moeten zij de Haarlemmer olie zijn voor applicaties die niet de ondersteuning bieden die wel verwacht wordt? Zijn professionals sluitpost van de begroting? Of zijn professionals het hoofd, het hart en de handen van de organisatie? Zijn professionals degenen die voor de organisatie het verschil maken en staat de facilitering van hun werk centraal?

Professionalisering komt van twee kanten, zowel van de professional zelf als van de organisatie. Wanneer beiden op elkaar aansluiten, betekent dat de versterking van het bestaansrecht van een organisatie en de vergroting van de beroepstrots van professionals. Werkwijzen levert op dat snijvlak graag haar bijdrage.