Innovatieprijs

Juryrapport

Werkwijzen heeft de Develhub Award 2019 als L&D Bedrijf gewonnen voor haar innovatie Dialoog Support. Dialoog Support is een methode die ondersteund wordt door een digitaal portaal. Een aantal innovatieve elementen hebben we in Dialoog Support samengebracht:

  • Verstoring van werkprocessen als structureel gegeven
   Werkprocessen in een complexe werkomgeving raken altijd verstoord, daar valt niet tegenop te organiseren. Professionals spelen een sleutelrol in het beperken van het effect van die verstoringen. Professionals gaan niet stil staan bij verstoringen, zij zorgen ervoor dat het werk door kan gaan. Naast de uitvoering van het werk zoals het voorgeschreven staat, ontstaat er een werkpraktijk met praktische verbeteringen op het werkproces. (Artikel: https://werkwijzen.com/lean-en-dan-professionaliseer-op-verstoringen/)
  • Functionele en belemmerende werkgewoontes
   Die praktische verbeteringen in de werkpraktijk ontwikkelen zich na verloop van tijd tot werkgewoontes. Die werkgewoontes zijn meestal buitengewoon handig, omdat die de voortgang van het werk bevorderen. Die noemen we dan functionele gewoontes. Maar soms dragen die gewoontes niet bij aan de effectiviteit en efficiency van het werkproces en dan is er sprake van belemmerende gewoontes (Artikel: https://werkwijzen.com/voorkom-de-perfecte-fout-het-veranderen-van-werkgewoontes/ ).
  • Activiteiten en collectieve dialoog via klantspecifiek portaal
   Werkwijzen heeft een methode ontwikkeld om organisaties te helpen belemmerende gewoontes om te vormen tot functionele gewoontes. Via het Dialoog Support portal krijgen alle deelnemers activiteiten aangeboden die bestaan uit een kort filmpje, een tekst en een verzoek om een reactie. Die activiteiten ondersteunen achtereenvolgens de volgende aspecten: bewust worden van de verandernoodzaak, rol bewustzijn, ontwikkelen van adequate werkgewoontes en het waarderen van die adequate werkgewoontes. (Artikel: https://werkwijzen.com/voorkom-de-perfecte-fout-het-veranderen-van-werkgewoontes/)
  • Inbedding van de ontwikkelde gewoontes op en rond de werkplek
   Om tot effectieve verandering van werkgedrag te komen is het inzetten van één type interventie niet genoeg. Er is meer nodig. Werkwijzen kent de werkpraktijk en onderzoekt met de opdrachtgever op welke manier en op welke momenten aanvullende interventies ingezet kunnen worden.