Control the Controllables

Liverpool blijkt Griekse filosofie toe te passen. “Liverpool hanteert het credo: ‘Control the Controllables’, beheers het beheersbare. Deze uitspraak is gebaseerd op de Griekse stoïcijnse filosoof Epictetus. In de eerste zin van zijn boek Enchiridon staat het uitgangspunt van de Stoïcijnse filosofie: “Sommige dingen heb je in eigen hand, andere niet”.