Leren leiding geven

Operationeel leidinggevenden vervullen een belangrijke rol bij het realiseren van de organisatie doelstellingen en fungeren als rolmodel voor medewerkers. Daarnaast is de leidinggevende hiërarchisch verantwoordelijk voor het aansturen van zijn team. Leidinggeven is een vak. Je kunt jezelf ontwikkelen als leidinggevende, daarbij heb je de juiste begeleiding nodig.

Werkwijzen begeleidt de leidinggevende in zijn/haar ontwikkeling tot volwaardig leidinggevende die functioneert op het gewenste niveau. Met ‘gewenst’ bedoelen we:

  1. Volwaardig op inhoud:
   • De leidinggevende is in staat om de organisatie strategie te vertalen naar de rol en het professioneel werkgedrag van zichzelf en van zijn teamleden.
   • De leidinggevende past op de juiste wijze de processen toe die horen bij het leidinggeven (managen van productie, planning, kwaliteitsborging, veiligheid, continu verbeteren en HR-processen zoals ziekteverzuim, opleidingen, functioneren, etc.).
  2. Volwaardig op gedrag:
   • De leidinggevende heeft een goed zelfinzicht en weet hoe hij/zij op anderen overkomt.
   • De leidinggevende beheerst de leidinggevende gedragscompetenties waaronder situationeel leiderschap, feedback geven en ontvangen, teamwork, etc.