Wat doet Werkwijzen?

Werkwijzen zorgt dat werken werkt!

Bij Werkwijzen staat werken en de werkpraktijk centraal! Werkwijzen optimaliseert, samen met de opdrachtgever en zijn/haar medewerkers, de effectiviteit en efficiency van hun dagelijks werk.

Directeuren, managers, teamleiders en medewerkers investeren veel van hun tijd, geld en energie in het organiseren van structuren en randvoorwaarden om effectief en efficiënt te kunnen werken. Wanneer blijkt dat het creëren van die structuren en randvoorwaarden onvoldoende resultaat oplevert, helpt Werkwijzen. Werkwijzen integreert en optimaliseert samen met professionals werkstructuur, werkgewoontes en werkbeleving op en rond hun werkplek. Werkwijzen doet dat door bij de professionaliteit van alle betrokkenen te beginnen en die professionaliteit te benutten om in hun werkpraktijk samen aan de slag te gaan. Met elkaar ontwikkelen we professioneel werkgedrag.

Werkwijzen helpt directeuren, managers, teamleiders en medewerkers om hun werk te laten werken en om plezier te hebben in hun werk. Werkwijzen helpt hen zelf hun werkpraktijk en hun samenwerking te optimaliseren. Resultaat? Toenemende professionaliteit, effectiviteit, efficiency en tevredenheid met het werk.