Waar focust Werkwijzen zich op?

De professional én zijn/haar werk staan voor Werkwijzen centraal.

De professional en het werk kun je niet los zien van elkaar. Wanneer je in de werkpraktijk zaken wilt optimaliseren, dan zul je daarvoor ook de professional moeten helpen ontwikkelen. Wanneer je de professional wilt ontwikkelen zul je daar het werk op aan moeten laten sluiten. Die twee bewegingen lijken simpel, maar dat zijn ze niet. Werkwijzen ziet ze beiden en is in staat organisaties bij beide bewegingen te ondersteunen.