Veranderkundige begeleiding

Goede veranderprogramma’s kijken meervoudig naar hun veranderopgave.

    • Bedrijfskundig: De opdracht is om effectiever te gaan werken (betere kwaliteit, andere producten, klantgerichter, etc.) of om juist effici├źnter te gaan werken (lagere kosten, sneller, meer opbrengsten, etc.) of, het meest waarschijnlijk, een combinatie van beiden.
    • Organisatiekundig: Er zijn andere of betere regels, procedures, processen nodig. Er kunnen ook applicaties nodig zijn die medewerkers moeten gebruiken of waar het management haar informatie uit kan halen. Het moet ook helder zijn welke taken en verantwoordelijkheden alle betrokkenen hebben.
    • Veranderkundig: Er is een andere werkbeleving, ander werkgedrag en er zijn andere werkgewoontes nodig. Er zijn kansen voor professionals maar ook belemmeringen, dan is het noodzakelijk dat medewerkers zelf in beweging komen.

 

Werkwijzen doorziet de bedrijfskundige en organisatiekundige opgaven en heeft ervaring met het effect dat ze hebben op het gedrag van managers, teamleiders en medewerkers. Werkwijzen ontwikkelt, organiseert, implementeert en begeleidt op zichzelf staande veranderkundige interventies of interventies als onderdeel van veranderprogramma’s.