Samenwerking met VVA-Informatisering

Werkwijzen werkt samen met VVA-Informatisering. VVA-Informatisering hecht belang aan veranderkundige interventies in hun projecten en zij innoveren ook voortdurend bij/met hun klanten.

Werkwijzen is dan bij uitstek een passende partner die bijvoorbeeld participeert in het programma ‘professionaliseren van I&A beheerorganisaties’. Dit programma omvat een serie workshops waarin kerngebruikers, proceseigenaren en I&A medewerkers aan de slag gaan met het optimaliseren van hun werkstructuur, werkgewoontes en werkbeleving.

Samenwerking met VVA-informatisering