Betekenis geven aan Integriteit 3.0

Werkwijzen heeft altijd een sterke verbinding gehad met het integriteitsdomein. De aandacht ging vooral uit naar het vinden en ontwikkelen van praktische handvatten voor integer handelen in de werkpraktijk. Bij het UWV heeft Werkwijzen onder andere meegewerkt aan het inzetten van de CamCoach. (Artikel: https://werkwijzen.com/integriteit-moet-je-voelen/ )

Maar zoals Edgar Karssing (Universitair Hoofddocent Beroepsethiek en Integriteitsmanagement bij Nyenrode Business Universiteit) het noemde, er blijft een risico dat integriteit blijft gaan over de belangrijke bijzaken. Hij heeft, samen met Sacha Spoor, Integriteit 3.0 geïntroduceerd. Hij plaatst integriteit daarmee in het hart van de organisatie, in het dagelijkse werkproces van professionals. Integriteit gaat niet alleen over belangrijke bijzaken. Integriteit gaat over professioneel handelen in de weerbarstige alledaagse werkelijkheid. Werkwijzen heeft de kans gekregen om samen met medewerkers van Stadlander, met behulp van Dialoog Support, betekenis te geven aan Integriteit 3.0.

Edgar Karssing geeft voor de medewerkers van woningcorporatie Stadlander een introductie op Integriteit 3.0.