Coaching

Werkwijzen coacht medewerkers, (aankomend) leidinggevenden en (ervaren) managers. Wij zien hen als dé succesfactor voor kwaliteit van dienstverlening. De coaching bestaat uit een combinatie van persoonlijke, professionele ontwikkeling en een opdracht waarin de coachee aan een werkgerelateerd resultaat werkt :

De coachee:

  • is gemotiveerd om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen,
  • onderzoekt eigen ambitie en belemmeringen en stelt eigen doelen,
  • onderzoekt wat het effect is van het eigen (werk)gedrag,
  • reflecteert op eigen handelen en overtuigingen
  • organiseert eigen collegiale feedback en toetsing,
  • gaat ander (werk)gedrag laten zien, investeert in handelingsalternatieven,
  • legt verantwoording over aanpak en resultaten,
  • wil een bijdrage leveren aan het bestaansrecht van de organisatie
  • verbindt de eigen vakbekwaamheid aan de behoefte van de klant én de continuïteit van de organisatie
  • managet zijn/haar opdracht en zijn/haar opdrachtgever