Begeleiding van teams in hun werk

Teams moeten vaak onder grote druk hun werk doen. De manier waarop teamleden met die druk omgaan kan heel verschillend zijn, door hun achtergrond, door hun ervaring of door hun professionele voorkeuren. Dat kan leiden tot frictie, onderlinge spanningen en eilandjesvorming. Als dat gebeurt gaat het ten koste van de kwaliteit van het werk en het werkplezier van de teamleden. Vaak zijn er al pogingen gedaan om de samenwerking te verbeteren en hebben die niet het gewenste resultaat opgeleverd. Werkwijzen combineert in haar aanpak drie perspectieven:

    • Werkstructuur. Wat zijn de processen, procedures, werkafspraken, systemen en regels die op het werk van toepassing zijn en binnen welke grenzen kun je die als team optimaliseren?
    • Werkgewoontes. Wat zijn de collectieve patronen die teamleden in hun werk ontwikkeld hebben om met verstoringen om te gaan. Welke zijn functioneel, welke zijn belemmerend en hoe kun je die als team veranderen?
    • Werkbeleving. Hoe kijken de teamleden naar het werk en naar hun samenwerking. Waar zitten de verschillen? Waar zitten de overeenkomsten? Wat betekent dat? Hoe kun je elkaar (weer) vinden? Hoe ga je je eigen kwaliteiten en die van de ander herkennen, erkennen en benutten?

 

Veel interventies richten zich op één van de drie perspectieven. Dan bereik je vaak ook maar een deelresultaat. Wanneer alle drie de perspectieven aan bod komen, zal het rendement van de interventies toenemen.