Eigen maken van de AVG

De invoering van de AVG heeft een behoorlijke impact gehad op de manier waarop organisaties de privacy borgen. Naast het inrichten van adequate werkprocessen en de functionaliteit van ICT oplossingen is het van belang dat medewerkers hun eigen rol en aandeel gaan zien in het omgaan met gevoelige persoonsgegevens..

Bij Stadlander in Bergen op Zoom heeft Werkwijzen medewerkers geholpen bij het zich eigen maken van de AVG. Met de innovatie Dialoog Support heeft Werkwijzen on the job een collectieve dialoog georganiseerd waardoor medewerkers zelf invulling gingen geven aan het werkgedrag dat bij de AVG past. Met maatwerk activiteiten, die digitaal aangeboden werden, hebben medewerkers samen hun nieuwe werkgedrag vormgegeven. Zo hebben de medewerkers van Stadlander invulling gegeven aan de transitie die de wetgever met de AVG voor ogen had en die aansloot bij de bedoeling van de eigen organisatie.